نوین پیوست پاسارگاد

نوین پیوست پاسارگاد

مقدمه

در انتهای سال ۱۳۸۲ بر اساس شناخت از نیاز گسترده بازار محصولات کاغذی بانکی و بیمه ای تصمیم به ایجاد یک زنجیره تامین جامع اعم از واردات و تهیه مواد اولیه ، تولید ، بازاریابی و توزیع کلیه محصولات مورد هدف، گرفته شد.

لذا پس از ترسیم چشم انداز و نقشه راه مرتبط با موضوع شرکت و بررسی سازوکار های آن ، هدف گذاری و استراتژی های لازم توسط هیئت موسس تعیین و زمان بندی اجرای آن مشخص گردید .

چشم انداز

تولید و کارآفرینی به جهت تامین نیاز های گسترده سیستم های بانکی و بیمه ای کشور در ضمینه محصولات چاپی کاغذی

ماموریت

بازاریابی چاپ ، تولید و توزیع انواع محصولات کاغذی بانکی ، بیمه ای و پزشکی، شامل انواع فرمهای تجاری ، انواع رول های کاغذی و حرارتی

استراتژی

۱- مکان یابی و ثبت شرکت ۲ -زنجیره و ساختار ۳- احداث و تجهیز کارخانه  ۴- مواد اولیه مورد نیاز ۵-بازاریابی ۷-تولید  8- توزیع

نوین پیوست پاسارگاد

نوشته‌های مرتبط: