رول کاغذی چیست ؟

رول کاغذی

این نوع رول ها برای ماشین حساب و صندوق های غیرحرارتی در انواع سایزها تولید می شود. کاغذ این نوع رول ها ۶۰ گرم و ۷۰ گرم مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع رول ها در عرض ۵۷ ، ۷۵ و ۷۹ با مغزی ۱۲ ، ۱۸ ، ۲۵ و متراژ ۱۸ تا ۴۰۰ متر بسته به درخواست مشتری تولید می شود.